Voetbalnieuws 

Zoals bekend heeft V.V. Caesar / Vos Investment Groep normen en waarden hoog in het vaandel staan.

Het bestuur van onze vereniging heeft dit fenomeen tot één van haar speerpunten gemaakt in haar organisatie. Op onze website kunt u kennisnemen van het zogenaamde Huis- en strafreglement welk als doel heeft duidelijkheid en preventie te scheppen in gedrag welk wij wel en niet tolereren binnen onze vereniging.

Onze vereniging heeft ook een zogenaamde strafcommissie in het leven geroepen. Voor meer informatie omtrent de personen welke daarin zitting nemen verwijzen wij eveneens naar onze website www.vvcaesar.nl.

Sportiviteit en respect zorgen ervoor dat sporten leuk en veilig blijft.

Onsportiviteit, ruw spel en agressief gedrag leiden vaak tot onnodige blessures, niet alleen bij de tegenstanders, maar ook bij de veroorzaker zelf. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat men zich aan de spelregels houdt.

Niet alleen aan de geschreven, maar ook aan de ongeschreven regels voor wederzijds respect en een goede omgang met elkaar. Veel van de spelregels zijn bedoeld om de veiligheid te verhogen.

Een goede kennis van de spelregels, en controle op de naleving hiervan, helpen om blessures te voorkomen en de sport leuk en plezierig te houden.

Trainers, scheidsrechters, bestuursleden, supporters, ouders, maar ook de sporters zelf hebben daarbij een belangrijke taak. Men moet zich niet alleen aan de regels houden uit angst voor een gele kaart, een strafschop of andere sanctie.

Sportiviteit moet een sporter zelf willen. En dat zou hij / zij ook moeten volhouden als hij / zij vindt dat de tegenstander zich niet aan die regels houdt en zelf begonnen is of als de scheidsrechter een, in zijn / haar ogen, verkeerde beslissing neemt.

Fairplay draagt op die manier niet alleen bij aan het terugdringen van blessures, maar draagt ook op een positieve manier bij aan het imago van onze voetbalvereniging.

Mensen welke zich bij regelmaat schuldig maken aan non-fair play in welke zin dan ook zullen wij als vereniging uiteindelijk niet meer kunnen en willen tolereren op ons sportpark.

Het image van V.V. Caesar / Vos Investment Groep geeft nog altijd een positief beeld.

Laten we dit met zijn allen ook zo houden.

Kortom heb respect voor de medemens en accepteer dat ook zij fouten kunnen maken. Maken wij die zelf niet elke dag?

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur
René Nijsten (voorzitter)